Första-böckerna – om djur och natur

Faktaböcker för barn som förklarar och berättar om fåglar, träd, insekter och djur på ett lättbegripligt sätt.

Castor och Frippe – uppskattade över hela världen

Böckerna om den händige bävern Castor och hans kompis Frippe omfattar sju titlar och erbjuder en skön förening av fakta och fantasi.

Övriga böcker – Örjan, Nils Holgersson, fabler och mycket, mycket annat

Lars Klinting har skrivit och illustrerat en mängd böcker förutom de välkända Första-böckerna och Castor-serien.

Utgivning i andra länder

Castor-serien har getts ut i över 25 länder och på en mängd olika språk. Även Första-böckerna finns utgivna i ett flertal länder.