Många av Lars Klintings böcker har blivit mycket omtyckta i flera andra länder. Detta gäller förstås framför allt bävern Castor, som nu är utgiven på över 25 olika språk. Men även den nyillustrerade utgåvan av Nils Holgersson har blivit populär utomlands. Första-böckerna har varit populära i de nordiska länderna, men eftersom de beskriver den svenska faunan så har intresset i andra länder av naturliga skäl varit mindre.

Castor – kärt barn har många namn

Castor-serien står i en klass för sig när det gäller svenska barnböcker utgivna utomlands. Han är känd under många namn – i Tyskland kallas han Kasimir, i USA och England heter han Harvey, i Danmark är det Viggo som gäller och i Norge heter han Kasper.

Hittills har böckerna givits ut i följande länder:
Belgien, Brasilien, Danmark, Finland, Frankrike, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kina, Korea, Nederländerna, Norge, Ryssland, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Taiwan, Thailand, Tyskland och USA.

I Sverige har dessutom översättningar till Arabiska och Farsi givits ut.

Nils Holgersson – berest på flera sätt

Den nyillustrerade utgåvan av Nils Holgersson har även den givits ut i många olika länder:
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Holland, Korea, Norge, Ryssland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA.